Devet stvari u Njemačkoj koje su strancima čudne | Svi sadržaji | DW | 03.12.2017

Mediacentar

Devet stvari u Njemačkoj koje su strancima čudne

To što je Nijemcima potpuno normalno, za pojedine strance je kulturni šok. Predstavljamo nekoliko tipičnih primjera ponašanja i navika, koje u drugim zemljama nisu pod svaku cijenu uobičajeni.