بنیاد های پژوهشی در عقب نشست سران جی ۲۰

نشست سران جی ۲۰ یک روند طولانی داشته است. در آغاز دانشمندان راه حل هائی را برای معضلات جهانی تدوین نمودند. برای آن ها این سوال وجود داشت که آیا این کارها با اداره ترامپ صورت می گیرند؟

زیگمار گابریل وزیر خارجه المان فدرال پیش از برگزاری کنفرانس وزرای خارجه جی ۲۰ با یک تعداد دانشمندان ملاقات نمود. در جمله آن ها دیرک میسنر، اکسل برگر و ادولف کولکه - لیش از "بنیاد سیاست انکشافی" نیز بودند. آنها مجموع پروسه جی ۲۰ را تا نشست سران در تابستان همراهمی می کنند. این به معنای آنست که صدها نهاد تحقیقی و مشورتی از ۱۹ کشور مهم صنعتی و کشورهای در حال ظهور و همچنان اتحادیه اروپا روی موضوعاتی مانند تجارت جهانی، سیاست اقلیمی و مهاجرت تبادل نظر می کنند. هدف آن ها فراهم ساختن سفارش های مشخص برای نشست سران جی ۲۰ به تاریخ هفتم و هشتم ماه جولای در هامبورگ می باشد. قرار بر اینست که این پیشنهاد ها تا جائی که ممکن هست، در سیاست های مشخص به اجرا در آیند.

در ارتباط با جی ۲۰ این صرفاً به معنای توافقات غیر رسمی است

 با اینهم این هدف حداقلی نیز برای ناظران در شرایط کنونی در یک پرتگاه قرار دارد. در گذشته ها سران همه دولت ها و حکومت ها اعلامیه مشترک نهائی جی ۲۰ را به اتفاق آرا تصویب می کردند. اینکه آیا این بار هم چنین چیزی ممکن هست، وابسته به ریکس تیلرسن وزیر خارجه جدید ایالات متحد امریکا می باشد. این مدیر اجرائی پیشین شرکت نفتی ایکسون موبیل، تازه در اوایل ماه جاری در این مقامش در اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحد امریکا به کار شروع نموده است. نشست وزرای خارجه کشورهای جی ۲۰، نخستین حضور تیلرسن در صحنه بین المللی می باشد.

Deutschland G 20 Außenministertreffen in Bonn PK von DIE

از چپ به راست دیرک میسنر، ادولف کلوکه لیش و اکسل برگر دانشمندانی که نتایج پژوهش ها را برای کنفرانس آماده می سازند

 ترامپ یک جانبه گرا

با ترامپ کسی در ایالات متحد امریکا سکاندار شده است که بسیاری سیاسمتداران منسوب به دستگاه را که در سال های گذشته به اشکال مختلف چندین جانبه گرا بودند،  به پرسش بر انگیخته است. او مذاکره روی موافقتنامه تجارت آزاد دو سوی اتلانتیک را رد نموده و به عوض آن به طور فزاینده ای توافقات تجارتی دوجانبه را به عمل می آورد. در مبارزات انتخاباتی اش او از این سخن به میان می آورد که از مذاکرات پاریس در مورد توافقنامه اقلیمی بیرون می رود و بودجه ملل متحد را بسیار زیاد کاهش می دهد.

اکسل برگر که گروه تحقیقاتی جی ۲۰ را رهبری می کند، خاطر نشان کرد که: «ما در برابر خطر سیر نزولی به سوی حمایتگرائی قرار داریم.» از نظر او  این امر به خصوص می تواند به زیان کشورهای رو به انکشاف باشد. همچنان مشورت های این گروه تحقیقی در مورد چالش هائی است که چندین جانبه گرائی در عصر ترامپ و همچنان گرایش های عوامگرای در حال عروج در اروپا با آن مواجه می گردد. برگر قبول می کند که: «اظهارات سابق که تجارت آزاد برای همه خوبست، بیش از این موثر نیست.» بنا بر این می بایست صادقانه در مورد فواید و ضررهای آن مباحثه نمود. در عین زمان موسسات تحقیقی و مشورتی که در پروسه جی ۲۰ شرکت دارند، به جای آنکه به تقویت نهادهائی مانند سازمان تجارت جهانی بپردازند، می بایست از گرایش های حمایتگرانه پشتیبانی نمایند.

چهار هدف

Deutschland G 20 Außenministertreffen in Bonn Rex Tillerson

ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحد امریکا در کنفرانس وزرای خارجه جی ۲۰ در بن

بیناد آلمانی برای سیاست انکشافی (دی آی ای) قبلاً کارش را آغاز نموده است . این نهاد در اعلامیه ای مانند بسا سازمان های دیگر خود را به چهار هدفی مکلف می داند که از طریق همکاری بین المللی بر آورده شوند و این ها عبارت اند از: یک جامعه باز، در برگرفتن انسانهائی که از لحاظ اجتماعی ضعیف اند، تداوم  یا پایداری و صلح جهانی .در آخرین نقطه دیرک میسنر رئیس بنیاد آلمانی برای سیاست انکشافی( دی آی ای)  و قایم مقام رئیس "پروسه تی ۲۰ " گفت: «این چیزیست که تازگی ندارد، اما دیگر مطمئن نیست.» . این سند همچنان ناظر به «پاسخ به جنبش های راست عوامگرا و بیگانه ستیز است که "نخست در کشورما" به جای چندین جانبه گرائی به جولان افتاده اند.» ، میسنر براین نظر است که نه تنها اتحادیه کار فرمایان، بلکه همچنان اتحادیه های کارگری و دیگر کنشگران جامعه مدنی این سند موضعگیری را امضا نموده اند که میسنر آن را بسیار پرمعنا می شمارد.

به نظر می رسد که همه در یک نقطه با هم موافق اند و آن اینکه در زمانی که ایالات متحد امریکا هرچه بیشتر به خود متمرکز می شود، توافق بزرگی وجود دارد که نگذارد مکلفیت های بین المللی از بین برود. چنانکه فعالان " گرین پیس" در آغاز نشست وزیران خارجه جی ۲۰ در بن  نشان دادند که کشورهای صنعتی و کشورهای در حال ظهوردر قبال چالش های جهانی مانند تغییر اقلیم باید مشترکاً دست به عمل بزنند. یک قایق "گرین پیس" در دریای "راین" بر پرچمش نوشته است: «نخست سیاره زمین!». حامیان محیط زیست بیشتر شعار انتخاباتی ترامپ را دایر به اینکه « نخست امریکا» به بازی می گیرند. کارستن سمید کارشناس اقلیم از گرین پیس می گوید: «به  تهدید جهانی تغییر اقلیم باید مشترکاً پرداخته شود.»

Deutschland G 20 Außenministertreffen in Bonn Proteste Greenpeace

قایق گرین پیس شعار « سیاره زمین اول» را در دریای راین حمل می کند

فرصت ها و احتمال خطرات

برگر می گوید: «در همایش های غیر رسمی دانشمندان مانند دیپلوماسی، پیش شرط هائی وجود دارد. با برخی کشور ها می شود بهتر همکاری نمود و با شماری دیگر کمتر همکاری ممکن است. چنانکه با عربستان سعودی و روسیه نزدیک به هیچ تبادل نظری صورت نمی گیرد. برعکس آن تاکنون همکاری با موسسات تحقیقاتی ایالات متحده امریکا به خوبی صورت گرفته است. گذشته از آن این مساله مطرح است که «آیا موسسات تحقیقاتی  نفوذی بر برداشت های سیاسی اداره ایالات متحد امریکا دارد؟»

علاوه براین، همکارش دیرک میسنر بر این نظر است که «ما نباید خود را به دلیل حالت بحرانی فلج سازیم. ازیک جهت  ایجاب می نماید که طرز برخورد و نحوه کار را باید حفظ کرد. در سال های اخیر جامعه بین المللی توافقات مهمی به عمل آورده است. از جانب دیگر اوضاع جاری نیز امکاناتی را در اختیار قرار می دهد که «می توان پروسه هائی را به عمل آورد که بدون چنین فشاری از جانب بحران شاید ممکن شده نمی توانست.» به گفته رئیس ( دی آی ای) شاید اکنون ما نیز بتوانیم با کنشگرانی یک جا کار نمائیم که تا حال به آن ها ضرورت نبود.»  منظور میسنر اشارت  به مناسبات آلمان به طور مثال با هند و اندونیزیا می باشد. چنین اتحاد های نوی سر انجام منجر به سیاست جهانی فراگیر می گردد

rr, nka (niebergall)