ذخایر طلای آلمان از خارج به این کشور منتقل می شود | همه مطالب | DW | 16.02.2017

ذخایر طلای آلمان از خارج به این کشور منتقل می شود

ویدیو را ببینید 01:46
پخش زنده
01:46 دقیقه
قمستی از ذخایر طلای آلمان در خارج از این کشور نگهداری می شود. اکنون بانک مرکزی آلمان به دلیل فشارهای افکارعامه بخش هایی از ذخایر طلای خود را از خارج از کشور به آلمان منتقل می کند. بنا براین ظاهرا این کار سریع تر از آنچه برنامه ریزی شده صورت می گیرد.