شرکت ۶۶۰۰ پناهجو در کورس زبان برای تحصیل دانشگاهی در آلمان

شرکت ۶۶۰۰ پناهجو در کورس زبان برای تحصیل دانشگاهی در آلمان

طبق گزارش وزارت تحصیلات آلمان در سال گذشته در سطح عمومی این کشور ۶۶۰۰ پناهجو در موسسات تحصیلات عالی آلمان در کورس های زبان برای آمادگی تحصیل در دانشگاه شرکت کرده اند.

این برنامه زیر عنوان «انترا» یاد می شود که اداره مبادلات اکادمیک آلمان (DAAD) به سفارش وزارت تحصیلات آن را به پیش می بر  و هدف آن آمادگی تحصیلات دانشگاهی برای آن پناهجویانی است که واجد شرایط ورود به دانشگاه اند و یا آموزشهای مقدماتی در این زمینه را سپری کرده اند.

طبق این گزارش ۱۷۲ دانشگاه و موسسه تحصیلات عالی مورد تحقیق قرار گرفته اند که در سطح کشوری در برنامه "انتگرا" یا ادغام پناهجویان به تحصیلات عالی سهم داشته اند. به اساس این تحقیقات ۵۹۵ نفر در کورس ها برای موسسات تحصیلات عالی و ۵۶۴۵  نفر درکورس های دانشگاه ها شرکت کرده اند. یعنی ۶۵ درصد برای دانشگاه ها و ۳۳ درصد برای موسسات تحصیلات عالی بوده اند. بیشترین گروه پناهجویانی که مورد حمایت قرار گرفته اند، سوریایی ها می باشند که ۷۶ درصد را تشکیل می دهند و به دنبال آن افغان ها و ایرانی ها قرار دارند که هر یک ۶ در صد را تشکیل می دهند و عراقی ها ۳ درصد سهم داشته اند.

وزارت تحصیلات فدرال آلمان از یک سال به اینسو از پناهجویانی حمایت می کند که می خواهند به تحصیل بپردازند. برای این منظور اکمال کورس های آلمانی برای مقاصد دانشگاهی، کورس های اختصاصی جهت توسعه تحصیلات و همچنان شهادتنامه های دست داشته برای ارزیابی، آزمایش ها برای دانستن قابلیت تحصیل و تلاش داوطلبانه یا افتخاری دانشجویان برای کمک به پناهجویانی لازم است که مشتاق تحصیل اند. برای این هدف وزارت معارف تا سال ۲۰۱۹میلادی ۱۰۰ میلیون یورو را در اختیار قرار داده است. طبق این گزارش تعداد مجموعی پناهجویانی که می خواهند تحصیل بکنند تا کنون تعیین نشده است، چون موسسات تحصیلات عالی موضوع پناهجویان را مطرح نکرده اند.

از آرشیف دویچه وله دری

آموزش

زبان کلید ورود به جامعه است؛ اما مهاجران تازه وارد افغان برای به دست آوردن این کلید، از مدتی به این سو کمک دولتی در آلمان به دست نمی آورند.

آموزش

دولت فدرال آلمان مطابق با قانون جدید پناهندگی اش به مهاجران افغان کورس های ادغام و زبان آلمانی فراهم نمی کند.

آموزش

دلیل این تصمیم دولت آلمان این است که مهاجران افغان در سال های گذشته میزبان قبولی شان کمتر از 50 درصد بوده است.

آموزش

مهاجران ایرانی، سوریایی، عراقی و اریتریایی فعلا به این کورس ها دسترسی دارند. مهاجران افغان در این میان خودرا فراموش شده می دانند و منزوی شده اند.

آموزش

اکنون سازمان های غیروابسته و خصوصی به فریاد مهاجران افغان رسیده و در برخی از شهرها برای آنان صنف های زبان و دوره های آموزشی شیوه زندگی در آلمان را برگزار می کنند.

آموزش

یکی از این سازمان ها هم "آوو" یا سازمان رفاه کارگران است. این سازمان غیردولتی است و توسط انجمن های محلی شخصی گردانندگی می شود.

آموزش

سازمان رفاه کارگران با همکاری سازمان مشوره دهی به مهاجران در کولن کورس های زبان برای مهاجران، مخصوصا افغان ها و ایرانی هایی که به کورس زبان دسترسی ندارند برگزار می کند.

آموزش

شماری از مهاجران افغان و ایرانی که در یکی از این کورس ها در منطقه "بادگودسبرگ" شهر بن درس می خوانند، خرسند هستند که توانسته اند به مرور زمان کلید ورود به جامعه را به دست بگیرند.

آموزش

منتقدان در جامعه آلمان از تصمیم دولت فدرال این کشور مبنی بر قطع کردن کورس های آلمانی برای مهاجران تازه وارد ناراض اند و آن را دلیلی برای ادغام نشدن مهاجران و بروز معضلات اجتماعی می دانند.

آموزش

پناهجویان پس از قبول شدن درخواست پناهندگی شان شش سال وقت دارند تا زبان آلمانی را بیاموزند، در صورتی که نتوانند این کار را بکنند و در جامعه ادغام نشوند، دولت فدرال آلمان مطابق با قانون جدیدش می تواند آنها را جریمه کند و حتی ویزای اقامت شان را تمدید نکند.

rr/af (KNA)