پناهجویی در آلمان به جرم آزارجنسی یک کودک زندانی شد

پناهجویی در آلمان به جرم آزارجنسی یک کودک زندانی شد

یک جوان ۲۷ ساله پناهجو به جرم آزارجنسی یک کودک مهاجر در اردوگاه پناهندگان در برلین به یک سال و هشت ماه زندان تعلیقی محکوم شد. این پناهجوی پاکستانی به قاضی گفت در زمان جرم، کودک بودن قربانی برایش بی تفاوت بوده است.

محکمه این پناهجو که متهم به استفاده جنسی از یک دختر خردسال در کمپ پناهندگان می باشد، در منطقه "تیرگارتن" در برلین برگزار شد و محکمه وی را به یک سال و هشت ماه زندان محکوم کرد.

خبرگزاری آلمان "دی.پی.ای" نوشته که این جوان در برابر محکمه ایستاده شده و گفته است که در زمان انجام جرم خود به خود عمل کرده و دختر کوچک و یا زن بودن برایش اهمیتی نداشت.محکومیت یک مرد ترکی به ۱۰۸ سال زندان به جرم تجاوز بر کودکان پناهجو

دستگیری این جوان در پی شکایت باشندگان کمپ نزدیک بود به یک درامه مرگبار تبدیل شود. وقتی پولیس در ماه سپتمبر ۲۰۱۶ برای دستگیری این جوان پناهجو وارد اردوگاه پناهجویان شد، پدر دخترک عراقی با یک کارد بزرگ قصد کشتن این پناهجوی پاکستانی را داشت.

پولیس برای گرفتن این جوان پاکستانی و پدر مسلح، مجبور به شلیک شد و وی را سخت زخمی کرد. پدر این دختر با اینکه زخمی شده بود و در یک موتر پولیس دست بسته قید گردیده بود، بازهم تلاش می کرد خودش را خلاص کرده و به جوان پاکستانی حمله کند.

قانون جدید: متجاوزان جنسی بعد از حبس به کشورشان دیپورت می شوند

قبل از این نیز مواردی از تجاوز و استفاده جنسی از کودکان و زنان در اردوگاه های پناهجویان در آلمان وجود داشته است. سازمان های حقوق بشری خواهان حفاظت بهتر از کودکان و زنان در کمپ های مهاجران شده اند و موسسات حمایت کننده از مهاجران در برخی از اردوگاه ها برای زنان و کودکان دوره های آموزشی حفاظتی و آگاهی دهی گذاشته اند.

"کودکان پناهجو باید از سؤاستفاده محافظت گردند"

حفاظت از زنان و اطفال در کمپ های پناهجویان باید بیشتر شود

Rs/Af (dps)