آلمان

آنگلا مرکل در راه دستیابی به رکورد مدت صدراعظمی آلمان

آنگلا مرکل از ۱۶ سال پیش تا کنون ریاست حزب دمکرات مسیحی آلمان را عهده‌دار است. او همچنین یازده سال است که صدراعظم آلمان است.

آنگلا مرکل از ۱۶ سال پیش تا کنون ریاست حزب دمکرات مسیحی آلمان را عهده‌دار است. او همچنین یازده سال است که صدراعظم آلمان است. مرکل ممکن است در سال ۲۰۱۷ بار دیگر به عنوان صدراعظم انتخاب شود.