ایران

از کاندیدای پنج ساله تا حامی گرازها

بخش قابل توجهی از مردم، انتخابات را امری جدی تلقی می‌‌کنند اما حال و هوای ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات بیش از آنکه سیاسی باشد، موجب تفریح شده است.