انتخابات ۱۳۹۶

انتخابات ۹۶؛ آنها که بی‌صلاحیت شدند

طیفی شامل رئیس جمهور، وزیر، استاندار، نماینده و مدیران دولتی سابق از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرده‌اند.