انتخابات ۱۳۹۶

اولین مناظره ۹۶؛ مصاف جهانگیری و قالیباف

تدابیر احتیاطی برای انجام مناظره‌ای بهداشتی بی‌نتیجه ماند.