بازتاب معلولیت و زندگی معلولان در سینما | همه مطالب مدیا سنتر | DW | 05.12.2017

فرهنگ و هنر

بازتاب معلولیت و زندگی معلولان در سینما

در گذشته حضور شخصیت‌های معلول در ‌صنعت سینما اغلب جنبه فرعی و ابزاری داشت. پرداختن ‌آگاهانه‌ سینماگران به مشکلات توانخواهان پدیده‌ای تقریباً جدید است. منتخبی از فیلم‌های سینمایی که زندگی معلولان را تصویر کرده‌اند.