گزارش‌های فرهنگی ایران

"باغ پوست من است" • نمایشگاهی از آثار شهرام کریمی

"باغ پوست من است" عنوان تازه‌ترین نمایشگاه نقاشی شهرام کریمی است. بخشی از آثاری که در این نمایشگاه رونمایی شده، روایتی از آرزوها و خاطرات بسیاری از مهاجران است. عکس‌هایی از این نمایشگاه در خانه هنر شهر ترویزدورف آلمان: