برجام و مهندسی دفاعی دولت در مناظره دوم | همه مطالب مدیا سنتر | DW | 05.05.2017

ایران

برجام و مهندسی دفاعی دولت در مناظره دوم

بیانیه‌هایی که وزارت‌خانه‌ها به موازات مناظره منتشر کردند، احتمال تقسیم‌کار در اردوگاه روحانی را تقویت می‌کند. مشاور فرهنگی روحانی گفت او نگران آرامش جامعه بود. رئیسی اما پیشنهاد مناظره احمدی‌نژاد و روحانی را داد.