گوناگون

تشییع جنازه "دهقان فداکار"

پیکر ازبر علی حاجوی مشهور به "دهقان فداکار" در شهرستان میانه به خاک سپرده شد. او ۵۶ سال پیش با از خودگذشتگی موجب نجات جان صدها مسافر قطار شد. تنها یادگارش از آن دوران فانوس شکسته‌ای بود که کتش را با شعله آن آتش زده بود.