محیط زیست

تصاویر خشکسالی در استان کهگیلویه و بویراحمد

با خشک شدن بسیاری از چشمه‌ها در استان "کهگیلویه و بویراحمد" بسیاری از روستائیان برای تامین آب مجبورند مسافت‌های طولانی را طی کنند. نبود زیرساخت‌های انتقال آب شرب باعث مهاجرت برخی روستاییان به شهرها شده است.