از دریچه دوربین شما

ثبت لحظه‌ای زیبا از حشرات در ایران • ماکروگرافی

ماکروگرافی یکی از شیوه‌های پرطرفدار عکاسی بین افراد مختلف است. عکاسی از حشرات مختلف با این شیوه که در آن از لنزهای مخصوص استفاده می‌شود، سوژه رامین رحمانی‌نژاد است.