جهان

روایتی تصویری از شهر پرماجرای اورشلیم در گذر تاریخ

اورشلیم (بیت‌المقدس) از کهن‌ترین شهرهای جهان است و از شهر‌هایی که بر سر آن جنگ‌‌های فراوانی در گذر تاریخ صورت گرفته است. یهودیان، مسیحیان و مسلمانان آن را شهری مقدس می‌دانند و مشاجره بر سر این شهر همچنان ادامه دارد.