روایتی تصویری از وحدت دو آلمان آز آغاز تا کنون | همه مطالب مدیا سنتر | DW | 03.10.2017

آلمان

روایتی تصویری از وحدت دو آلمان آز آغاز تا کنون

آلمان روز ۳ اکتبر ۲۰۱۷ بیست و هفتمین سالگرد وحدت خود را جشن می‌گیرد؛ وحدتی که بسیاری‌ آن را زمانی ناممکن می‌دانستند. علیرغم گذشت بیش از ربع قرن از این رویداد هنوز هم تفاوت‌هایی بارز میان ایالات غربی و شرقی حاکم است.