جهان

روایت تصویری از لاس وگاس پس از کشتار تماشاگران کنسرت

شهروندان لاس وگاس به یاد قربانیان جنایت اخیر در نقاط مختلف این شهر شمع روشن کردند. عامل این جنایت از طبقه سی و دوم هتل مندلی‌بی بیش از ۵۰ تماشاگر کنسرتی را با سلاح‌های خودکار کشت.