آلمان

روز درهای باز مساجد در آلمان، روز گفت‌وگوی فرهنگ‌ها

روز سوم اکتبر در آلمان روز درهای باز مساجد است. امسال در این روز مساجد آلمان با شعار "همسایگان خوب، جامعه بهتر" درهای خود را به روی همه شهروندان باز می‌کنند. گالری عکسی درباره روز درهای باز مساجد در آلمان.