ایران

شش کاندیدایی که از صافی شورای نگهبان گذشتند

ستاد انتخابات جمهوری اسلامی نام کسانی که صلاحیتشان تایید شده بود را اعلام کرد. نگاهی به کارنامه آنان.