از دریچه دوربین شما

طبیعت پاییزی همدان

در این مجموعه عکس‌های زیبایی از این روزهای همدان می‌بینید، عکس‌هایی از پاییز هزار رنگ این شهر تاریخی که یکی از مخاطبان ما به نام حمیدرضا دایی‌جانی آنها را ثبت کرده است.