نگاهی به شعارها و پلاکاردهای احزاب آلمان در آستانه انتخابات | همه مطالب مدیا سنتر | DW | 09.08.2017

آلمان

نگاهی به شعارها و پلاکاردهای احزاب آلمان در آستانه انتخابات

در آستانه انتخابات پارلمانی در آلمان، احزاب این کشور نخستین پلاکاردها و شعارنوشته‌های خود را در خیابان‌ها نصب کرده‌اند. شعارنوشته‌هایی رنگارنگ و بسیار متفاوت. نگاهی تصویری به پلاکاردها و برنامه‌های تبلیغاتی احزاب آلمان.