پلاکاردهای انتخاباتی قدیمی با پیام‌هایی آشنا | همه مطالب مدیا سنتر | DW | 06.09.2017

آلمان

پلاکاردهای انتخاباتی قدیمی با پیام‌هایی آشنا

زمانی مبارزه انتخاباتی دعوایی واقعی میان دو اردوگاه ایدئولوژیک بود: در پلاکاردهای انتخاباتی احزاب آلمان از ارائه تصویری اهریمنی از کمونیسم تا بیان ترس از جوراب قرمز و دلالان بازار بورس به چشم می‌خورد.