از دریچه دوربین شما

گشتی در یکی از زیباترین شهرهای جهان

پراگ یکی از زیباترین شهرهای جهان است که بافت قدیمی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. عکس‌هایی از این شهر زیبا را از دریچه دوربین یکی از کاربران گرامی ما به نام حمیده امیرشاهی می‌بینید.