انتخابات ۱۳۹۶

گشت و گذار تصویری در پای صندوق‌های اخذ رای

حوزه‌های رای‌گیری در روز انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا شاهد چه صحنه‌های متعارف و نامتعارفی بودند؟