Панорама

Најубавите божиќни панаѓури во Европа

Декември во европските градови понекогаш е без снег, но секогаш е со божиќни панаѓури. Тие канат на забава и варено вино.