د آلمان هنري او کلتوري ارقامو ته یوه کتنه | All media content | DW | 04.10.2017

کلتور او هنر

د آلمان هنري او کلتوري ارقامو ته یوه کتنه

آیا آلمان د اوپرا مینه والو ته جنت او د هنر په برخه کې یو مخکښ هیواد دی؟ آیا دلته د کتاب خبره منل کیږي او موزیمونه د فوټبال تر لوبې ډير په زړه پوري دي؟ د ارقامو له مخې د آلمان هنر او کلتور ته یوه کتنه.