د نړۍ اوږده سيندونه کوم دي؟ ـ دلته يې وپېژنئ | All media content | DW | 06.12.2017

ميديا سنتر

د نړۍ اوږده سيندونه کوم دي؟ ـ دلته يې وپېژنئ

سيندونو ته د انسانانو د ژوند ښارگونه هم ويل کيږي. همدغه سيندونه دي چي انسانان او کښتونه پرې اوبيږي. دا چي د نړۍ تر ټولو اوږده سيندونه کوم دي، څومره اوږدوالی لري، او په کومو هيوادونو کي بهيږي، دلته يې وپېژنئ: