የተለያዩ የአድማጭ አስተያየቶች

ግጥም፤ የቀድሞ ወታደር አባላት እሮሮ፤,,,,,,,

ተከታተሉን