Германия

Германия е страна в Централна Европа. В нея живеят над 80 милиона души, а столица е Берлин. Германия е разделена на 16 федерални провинции.

Страната членува в ЕС, еврозоната и НАТО.

1 | 382