Европейски съюз

Основите на ЕС са положени от шест държави, които през 1957 създават Европейската икономическа общност. Днес ЕС има 28 страни-членки с общо население от над половин милиард души.

През 2012 ЕС получи Нобеловата награда за мир.

1 | 277