Ромите в Европа: къде са най-много, как живеят?

Now live
01:55 мин.
Ромите обитават Европа от 7 века насам. Днес тук живеят 12 милиона роми, половината от тях - в страни от ЕС. Най-многочислени са в Румъния, България и Унгария. Да поговорим за тях на днешния Международен ден на ромите.

Последвайте ни!