Унгария

Унгария е държава в Централна Европа. Столица е град Будапеща, а населението на страната наброява близо 10 милиона души. От 1999 година Унгария членува в НАТО, а от 2004 е страна-членка на ЕС.

Унгария граничи с Австрия, Словакия, Украйна, Румъния, Сърбия, Хърватия и Словения.

1 | 22