Evropa u fokusu

Pogledajte video 25:44
Trenutno uživo
25:44 min
Govorimo o kancerogenoj vodi u Vojvodini, napetostima na irskom otoku zbog Brexita i strahu od ponovnih sukoba katolika i protestanata te o emancipaciji turskih žena pomoću švicarskog sira.

Saznajte više

Evropa u fokusu