Evropa u fokusu

Trenutno uživo
26:32 min
Stotine male djece moraju odrastati u turskim zatvorima, jer su njihove majke osuđene iz političkih razloga. Pored toga govorimo o otporu Škota Trumpovom novom terenu za golf i o sve većim represijama prema neovisnim novinarima u Rusiji.

Saznajte više

Evropa u fokusu

Pratite nas