Ανοίγει και πάλι η Όπερα του Βερολίνου

Μετά από 7 χρόνια άνοιξε και πάλι η κρατική Όπερα του Βερολίνου χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης.