Ελληνογερμανική συνεργασία

Πρωτοβουλίες και συναντήσεις Ελλήνων και Γερμανών. Aνταλλαγή εμπειριών και καλύτερη συνεργασία για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ενημερωθείτε για όλες τις δραστηριότητες.

Το ελληνογερμανικό δίκτυο «Περιφέρειες, δήμοι, άνθρωποι» (GRDE) σκοπό έχει τη συνεργασία ελληνικών και γερμανικών περιφερειών και δήμων, αλλά και επιχειρηματιών, εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Δίνει συγκεκριμένο περιεχόμενο στην εταιρική σχέση Ελλάδας και Γερμανίας. Παράλληλα πολλοί φορείς αναζητούν γόνιμες μορφές διμερούς συνεργασίας. Ενημερωθείτε για όλες αυτές τις δραστηριότητες.