آشنایی دو جوان افغان در اردوگاه که به عشق و ازدواج انجامید

پخش زنده
03:19 دقیقه
نخستین پی‌آمد مهاجرت جدایی از اعضای خانواده است. اما رخ دیگر ماجرا، شماری هم به نیمه گم شده خود می‌رسند. نوروز حسینی و طیبه حسینی دو جوان افغان اند که آشنایی شان در یکی از اردوگاه‌های پناهجویان در آلمان شکل گرفت. در کوتاه مدت به هم دل باختند و سرانجام ازدواج کردند. داستان آنان را در ویدیویی از رسانه همکار ما "InfoMigrants - Dari" ببینید.