آلبوم عکس: برفباری سنگین در جنوب آلمان و اتریش

آلبوم عکس: برفباری سنگین در جنوب آلمان و اتریش

در اتریش از اخیر هفته به این سو دست کم هشت تن در حوادث مرتبط و یا ناشی از برفباری جان داده اند. در برخی جاهای این کشور جاده‌ها به روی ترافیک مسدود شده است.

آلبوم عکس: برفباری سنگین در جنوب آلمان و اتریش

ایالت بایرن در جنوب آلمان نیز با برفباری سنگین مواجه است. در نزدیکی شهر مونشن، یک کودک زمانی جان داد که درختی در نتیجه سنگینی برف شکست و به زمین افتاد.

آلبوم عکس: برفباری سنگین در جنوب آلمان و اتریش

این برفباری‌ها در اتریش، جنوب آلمان و قسمت‌هایی از جمهوری چک در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه است. در این عکس، کلیسایی در اتریش دیده می‌شود که به دلیل ارتفاع بلند برف به ندرت قابل دید است.

آلبوم عکس: برفباری سنگین در جنوب آلمان و اتریش

چهارشنبه شب صدها راننده در جنوب آلمان مجبور شدند که شب را در داخل موترهای شان در مسیر راه سپری کنند. آن‌ها به دلیل طوفان برف در مسیر راه گیر مانده بودند. به دلیل لغزش یک لاری، جریان ترافیک مسدود شده بود.

آلبوم عکس: برفباری سنگین در جنوب آلمان و اتریش

جریان ترافیک قطار نیز در جنوب و شرق آلمان از این برفباری‌ها متاثر شده است؛ خصوصاَ به دلیل افتادن درخت‌ها بر روی خط ریل به دلیل سنگینی برف.

آلبوم عکس: برفباری سنگین در جنوب آلمان و اتریش

در منطقه برشتزگادن ایالت بایرن آلمان در نزدیکی مرز اتریش قبلاَ دو متر برف باریده است و مقام‌ها این وضعیت را فاجعه اعلام کردند. اردوی آلمان به کمک مردم شتافته و به محلاتی که راه مواصلاتی شان قطع شده است، غذا توزیع می‌کند.

آلبوم عکس: برفباری سنگین در جنوب آلمان و اتریش

اردوی آلمان مجهز با چنین وسایط نقلیه به مردم ناحیه بوخونهوهه در ایالت بایرن که به دلیل برفباری‌ها گیر مانده اند، کمک و مواد غذایی می‌رساند.

آلبوم عکس: برفباری سنگین در جنوب آلمان و اتریش

در اتریش کارمندان نجات ۹ تن از سیاحان را که در برف گیر مانده بودند، نجات دادند. این افراد با وجود هشدار مقامات، به سیاحت شان ادامه می‌دادند. به دلیل ترس از برفکوچ، برخی جاده‌ها مسدود ساخته شده اند.

آلبوم عکس: برفباری سنگین در جنوب آلمان و اتریش

در این عکس، مردی در منطقه اینتسل ایالت بایرن آلمان برف بام خود را پاک می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که روی این برف ذخیم، باز هم برف سنگین دیگری خواهد بارید.

جنوب آلمان و اتریش این روزها شاهد برفباری سنگین اند. پیش‌بینی‌ها حاکی است که در هفته پیش رو نیز برفباری سنگین در این مناطق ادامه می‌یابد. این برفباری سنگین ترافیک را در برخی شاهراه‌ها مختل کرده و تلفات به جا گذاشته است.

ما را دنبال کنید