آلمان؛ هزینه گزاف ضمانت پناهجویان

پخش زنده
01:48 دقیقه
در اوج بحران مهاجرت زمینه برای شهروندان آلمان مهیا شد که با ضمانت خود پناهجویان سوریایی را مستقیماَ به آلمان بیاورند. شهروندانی که ضامن پناهجویان شده بودند، فکر می‌کردند که بعد از قبولی این پناهجویان، مسئولیت آنها رفع می‌شود؛ اما حالا دولت می‌گوید که افراد ضامن باید بعد از قبولی هم مصارف این پناهجویان را بپردازند. یکی از این اشخاص، داکتر گرهارد است که حالا باید حدود ۱۶۰ هزار یورو به دولت بپردازد.

ما را دنبال کنید