استقبال وزارت مهاجرین افغانستان از توقف اخراج‌ها از آلمان

پخش زنده
06:50 دقیقه
پس از انفجار مرگبار کابل، روز پنج شنبه حکومت آلمان فدرال تصمیم گرفت که تا بررسی جدید وضعیت امینتی افغانستان اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف می‌کند. داکتر عالمه، معین وزارت مهاجرین افغانستان ضمن استقبال از این موضع گیری دولت آلمان می گوید که امیدوار است بررسی جدید منتج به توقف اخراج افغان ها شود.

ما را دنبال کنید