افزایش آلودگی هوا و محیط زیست ناشی از فعالیت فابریکه جات وشرکت های صنعتی در شهر غزنی

پخش زنده
02:46 دقیقه
باشندگان غزنی می گویند که فعالیت فابریکه ها وشرکت های صنعتی در داخل شهر باعث افزایش مشکلات محیط زیستی شده است. آنان از حکومت می خواهند که این شرکت ها را به خارج از شهر انتقال دهند.

ما را دنبال کنید