انتخابات ؛ سیاست حکومت آینده آلمان در قبال پناهجویان

ویدیو را ببینید 05:05
پخش زنده
05:05 دقیقه
هرچند نتایج انتخابات پارلمانی آلمان فاجعه بار نیست، اما چالش بار و هشدار دهنده است. مهمتر از همه حزب دست راستی "بدیل برای آلمان" با قریب 13 درصد آرا به حیث یک حزب دست راستی برای اولین بار بعد از جنگ دوم جهانی به پارلمان آلمان راه یافت. سوال اینجاست که سیاست های حکومت آینده در قبال پناهجویان و هم در مورد افغانستان چگونه خواهد بود؟ بیشتر در این ویدیو ببینید.