بحث اخراج: افغانستان تا چه حد یک کشور امن است؟

اندکی قبل از کنفرانس وزیران داخله ایالات آلمان، بحث اخراج پناهجویان رد شده افغان به کشور شان شدت گرفته است. محدود سازی هرچه بیشتر سیاست پناهندگی باعث ایجاد اختلافاتی میان احزاب حاکم در آلمان نیز شده است.

روز سه شنبه وزیران داخله دولت فدرال و ایالت های آلمان در مورد سیاست پناهندگی به ویژه در مورد اخراج احتمالی افغان ها به کشور شان با هم مشورت می کنند. اما در حال حاضر این نشست بحث برانگیز گردیده است.

تعدادی از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات (اس. پی. دی.) از سیاست پناهندگی به طور فزاینده محدود دولت فدرال آلمان شدیدا انتقاد می کنند. شتفان اشتوت، وزیر داخله ایالت شلسویگ-هولشتاین به رسانه انترنتی آلمانی "سایت آنلاین" گفته است که در مورد درست بودن طبقه بندی مناطق مختلف در افغانستان به عنوان «مناطق به اندازه کافی امن» تردید دارد. این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات گفته است که در مورد اخراج افغان ها به این مناطق او خود را خوب احساس نمی کند.

نگرانی های امنیتی بعد از حمله به قونسلگری آلمان

بحث و گفتگوها در مورد به اصطلاح "مناطق امن" در افغانستان پس از حمله خونین دهم نوامبر به قونسلگری آلمان در شهر مزار شریف که از مناطق نسبتاَ امن به حساب می آمد، شدت گرفته است. دیپلومات های آلمانی از آن حمله به بعد تحت شرایط امنیتی شدید و حفاظت نظامی گسترده در شهر مزار شریف کار می کنند. با این حال، قرار است بیش از ده هزار مهاجر افغان از آلمان به کشور جنگ زده افغانستان فرستاده شوند.

در عوض توماس شتروبل، وزیر داخله ایالت بادن-وورتمبرگ از حزب دموکرات مسیحی (س. دی. یو.) خواستار اخراج مهاجران شده است. او به روزنامه آلمانی "بیلد ام زونتگ" گفته است برای اینکه اخراج مهاجران جدی عملی گردد نیاز به یک "قدرت ملی" می رود. او در ادامه گفته است که این امر ممکن نیست که ۵۰۰ هزار خارجی بدون داشتن اجازه اقامت در آلمان تحمل گردند. این سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی خواستار "ابزار جدید فوری برای بازگشت و اخراج مهاجران" گردیده است.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

هامبورگ

براساس توافقنامه ای که قرار است میان دولت افغانستان و آلمان امضا شود، دولت افغانستان فقط با پذیرش عودت کنندگان و کسانی موافقت کرده که درخواست پناهندگی شان پس از طی همه مراحل قانونی پذیرفته نشده باشد.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

هامبورگ

اما پناهجویان افغان در آلمان می گویند فشار دولت آلمان براساس قانون جدید پناهندگی بر آنان بیشتر شده و شمار بیشتری از پناهجویان افغان جواب منفی به دست می آورند.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

هامبورگ

در حال حاضر پذیرش درخواست های پناهجویان افغان در آلمان کمی بیشتر از 47 درصد است و براساس قانون جدید پناهندگی آلمان، حتی از دوره های آموزش زبان و ادغام اجتماعی هم تا زمانی که قبول نشده اند، بهره مند نیستند.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

هامبورگ

وزیر داخله آلمان بارها گفته است که برخی نقاط افغانستان زون های امنی هستند که می توان مهاجران را به آنجا فرستاد. این موضوع با انتقادهای گسترده دیگر سیاستمداران آلمانی هم روبرو شده است.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

هامبورگ

دولت افغانستان از جوانان این کشور خواسته تن به مهاجرت ندهند و در کشورشان بمانند. آلمان هم از این برنامه دولت حمایت می کند. بخش عمده ای از مهاجران تازه وارد افغان در اروپا را جوانان تشکیل می دهند.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

مونشن

به تازگی انگلا مرکل صدراعظم آلمان گفته است، شمار بیشتری از مهاجران باید به کشورهای دومی امن برگردند که از آنجا به آلمان آمده اند. وی خواهان امضای توافقنامه هایی همانند موافقتنامه اروپا با ترکیه با کشورهایی چون افغانستان، عراق و پاکستان شده است.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

مونشن

اگرچه مهاجران افغان خودشان را در مقایسه با دیگر پناهجویان برخوردار از حقوق کمتری می دانند، به تازگی گیرد مولر وزیر امور انکشافی آلمان گفته است که نیمی از پناهجویان سوریایی در آینده باید خاک آلمان را ترک کرده و به کشورشان برگردند.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

اشتوتگارت

افغان ها بعد از سوریایی ها دومین موج بزرگ پناهجویان را به اروپا تشکیل می دهند.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

اشتوتگارت

شمار کودکان در میان پناهجویان افغان بالاست. کودکانی که همه شان حالا در امنیت به مکتب می روند و با محیط نو خو گرفته اند.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

اشتوتگارت

مقصد بیشتر پناهجویان افغان در جریان بحران مهاجرت به اروپا، آلمان، سویدن، دنمارک و ناروی بود.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

اشتوتگارت

بخش بزرگی از پناهجویان افغان در اروپا، در آلمان زندگی می کنند. اروپا در حال حاضر به پناهجویان افغان به گونه ای به عنوان پناهجویان اقتصادی می بیند.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

اشتوتگارت

این روزها در پی اینکه اعلام شد به زودی آلمان با افغانستان تفاهنامه ای امضا خواهد کرد، شهرهای مختلف آلمان شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی پناهجویان هستند.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

اشتوتگارت

گروه های حامی پناهجویان نیز از برخورد دولت های اروپایی با پناهجویان افغان انتقاد کرده و به خاطر وضعیت امنیتی در افغانستان، بازگشت پناهجویان افغان را به کشورشان ناممکن می دانند.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

اشتوتگارت

پناهجویان افغان می گویند وضعیت فعلی در سیاست پناهندگی اروپا، آنان را به شدت تحت فشار روحی قرار داده است. تنها در شش ماه سال جاری سه هزار پناهجوی افغان داوطلبانه اروپا را ترک کردند.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

برلین

چندی قبل سفارت افغانستان در برلین گزارش های نشر شده در مورد تصمیم اروپا برای اخراج 80 هزار مهاجر افغان را رد کرد.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

برلین

اما همزمان سفارت افغانستان در برلین تایید می کند که با مقامات آلمانی رایزنی می کند تا به خاطر وضعیت امنیتی در افغانستان با مهاجران افغان سخاوتمندانه برخورد کرده و آنان را اخراج نکنند.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

دوسلدورف

وزارت داخلۀ آلمان فدرال می خواهد تا پایان سال روان میلادی با افغانستان روی بازگرداندن پناهجویان رد شدۀ افغان به وطن شان به توافق برسد.

تصویر: تظاهرات گسترده مهاجران افغان در شهرهای آلمان

دوسلدورف

در حال حاضر هزاران پناهجوی افغان در آلمان زندگی می کنند که برگه تاخیر ترک خاک در دست دارند و یا با ویزای تحمل "دولدونگ" زندگی می کنند."کسانی که حق ماندن ندارند، باید بروند"

بر اساس این گزارش‌‌، شتروبل می خواهد در نشست وزیران داخله یک طرح را تحت عنوان "کسی که حق ماندن ندارد، باید برود" ارائه کند. به همین جهت او در نظر دارد که همین طرح را به عنوان یک ابتکار عمل، یک هفته بعد در نشست عمومی حزب اش معرفی کند. این پیشنهاد، با توجه به گزارش روزنامه "بیلد ام زونتگ" در میان دیگر مسایل، عواقب شدید برای مخفی نگهداشتن هویت را در نظر گرفته است. شتروبل همچنین واپس گرفتن اجازه اقامت به اصطلاح "تحملی" از مهاجران، فسخ روند پناهندگی، اعلام ممنوعیت اشتغال و کاهش کمک های اجتماعی را پیشنهاد کرده است.

وزیر داخله ایالت بادن-وورتمبرگ همچنین می خواهد تا بازداشت پناهجویان به منظور اخراج شان گسترش داده شود و در مصر یک مرکزی برای مهاجران اخراج شده ایجاد گردد. او گفته است که دلیل بیمار بودن مهاجر زمانی می تواند مانع اخراج اش گردد، که مهاجر در آلمان مریض شده باشد.

پرو ازول: امنیت در افغانستان به طور چشمگیریرو به وخامت است


سازمان حقوق بشری حامی پناهجویان "پروازول" از کنفرانس وزرای داخله خواسته است تا افغان ها را اخراج نکنند. این سازمان گفته است که پناهجویان افغان نیاز به یک محل اقامت امن دارند و باید حق الحاق خانواده برای شان داده شود. از ماه جنوری تا ماه اکتوبر ۲۰۱۶ بر اساس گزارش "پرو ازول" در مورد قضایای پناهندگی ۳۲ هزار و ۲۵۲ افغان تصمیم گرفته شده است. از این میان، ۱۴ هزار و ۱۰۷ پناهجوی افغان جواب رد به دست آورده اند.

فعالان حقوق بشر به این نظر اند که "بعد از چندین سال که از اخراج افغان ها به کشور شان خودداری گردیده است، اینک سیاست در یک راه کاملا کورکورانه ای روان است." به قول این فعالان، افغانستان در سال ۲۰۱۶ شاهد وخامت چشمگیر اوضاع و افزایش ناامنی بوده است. علاوه بر این، وضعیت در افغانستان از ماه جنوری بیشتر به وخامت گراییده است، زیرا پاکستان و ایران، کشورهای همسایه افغانستان، پناهجویان افغان را به کشور شان می فرستند.

وزیر خارجه سابق سیاست خویش و قوم پرستی در افغانستان را محکوم می کند

زلمی رسول، وزیر خارجه سابق افغانستان کمبودی ها در دموکراسی و فساد اداری را مسئول بی ثباتی سیاسی در افغانستان عنوان می کند. زلمی رسول در کنفرانسی که در مورد افغانستان از جانب اکادمی پروتستانت «Villigst » راه اندازی شده بود، گفت که عدم مشروعیت حکومت وحدت ملی که در سال ۲۰۱۴ تحت ریاست جمهوری اشرف غنی تشکیل گردید، دلیل وخامت قابل توجهی در وضعیت امنیتی بوده است. او همچنین از افزایش سیاسی شدن بخش هایی در رهبری نظامی شکایت کرده و این امر را که پست های فرماندهی بر اساس معیارهای قومی داده می شود، مورد انتقاد قرار داد. زلمی رسول در ادامه گفته است که ۳۰ درصد از سربازان افغان هر سال اردو را ترک می گویند و بیش از دو سوم از آنها فرار می کنند. زلمی رسول دلیل به این امر را مشکلاتی عنوان کرد که در بالا ذکر گردید.

از آرشیف دویچه وله

تصویر: صف های طولانی متقاضیان پاسپورت در افغانستان

پاسپورت قدیمی افغانستان که دست نویس بود، جایش را به پاسپورت های جدید کمپیوتری داده است. شمار زیاد متقاضیان جدید و آنهایی که پاسپورت قدیمی داشتند و می خواهند پاسپورت جدید بگیرند، باعث شده که صف متقاضیان طولانی باشد.

تصویر: صف های طولانی متقاضیان پاسپورت در افغانستان

ثبت نام آنلاین برای دریافت پاسپورت به گفته مردم به خاطر اختلال در مراحل ثبت نام، نبودن اینترنت پرسرعت و عدم آشنایی مردم با استقاده از اینترنت کارایی چندانی ندارد. به همین دلیل هم هنوز صف هایی طولانی برای اخذ پاسپورت وجود دارد.

تصویر: صف های طولانی متقاضیان پاسپورت در افغانستان

وزارت داخله افغانستان شمار متفاضیان پاسپورت را در سال گذشته و سال جاری میلادی چندین برابر متقاضیان در سال های قبلش اعلام کرده است. این وزارت به اندازه کافی برای رسیدگی به همه درخواست ها نیروی کاری ندارد و به همین دلیل ثبت نام آنلاین را راه اندازی کرده است.

تصویر: صف های طولانی متقاضیان پاسپورت در افغانستان

دلیل افزایش شمار متقاضیان پاسپورت در افغانستان مهاجرت های توده ای از این کشور به سوی اروپا خوانده شده است. جنگ، فقر و بیکاری از دلایل عمده مهاجرت مردم افغانستان است.

تصویر: صف های طولانی متقاضیان پاسپورت در افغانستان

با وصف اینکه بخش بزرگی از مهاجران از مرزهای ایران و پاکستان که اولین مرحله مهاجرت به سوی اروپاست غیرقانونی عبور می کنند، اما عده ای هم به خاطر ترس از خطر بزرگی که در این مسیر وجود دارد اقدام به اخذ پاسپورت و ویزای این کشورها می کنند. گفته می شود برخی هم با خریدن ویزای ترکیه خودشان را هوایی تا این کشور می رسانند.

تصویر: صف های طولانی متقاضیان پاسپورت در افغانستان

کسانی که برای دریافت پاسپورت ثبت نام کرده اند باید ماه ها منتظر بمانند تا پاسپورت شان به دست شان برسد. برخی هم می گویند با پرداختن رشوت توانسته اند در چند روز پاسپورت شان را دریافت کنند.

تصویر: صف های طولانی متقاضیان پاسپورت در افغانستان

هر هفته در روزی مشخص یکی از ماموران اداره پاسپورت هر ولایت در یک میدانی آمده و با یک بلندگو نام کسانی را که پاسپورت شان صادر شده است می خواند. مردم هر روز باید حاضر باشند؛ مبادا که نام شان خوانده شود و نباشند.

تصویر: صف های طولانی متقاضیان پاسپورت در افغانستان

کسانی که تجربه انتظار در این صف را داشته اند می گویند در میان نام هایی که خوانده می شود، کسانی هم هستند که خسته شده اند و بدون پاسپورت راه عبور از مرز پاکستان و ایران را در پیش گرفته اند.

تصویر: صف های طولانی متقاضیان پاسپورت در افغانستان

براساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان سال گذشته 250 هزار افغان که اکثرا جوانان بوده اند از این کشور مهاجرت کرده اند. آنها راه طولانی و سختی را پیموده اند تا به اروپا رسیده اند. آلمان بیشترین میزان این مهاجران را در خود جای داده است و اخیرا گفته است که شمار زیاد این مهاجران باید به کشور شان برگردند.

تصویر: صف های طولانی متقاضیان پاسپورت در افغانستان

به دلیل افزایش شمار مهاجران، امکانات کشورهای اروپایی برای رسیدگی به این مهاجران رو به کاهش است. مهاجران مانند این تصویر که کمپی را در آلمان نشان می دهد، در سالون های بزرگ شب و روز شان را سپری می کنند.

nka, af (dpa, afp, epd)

ما را دنبال کنید