برازیل: تونل ۶۰۰ متره برای سرقت یک بانک

جرم و جنایت

۶۰۰ متر تونل

یک گروه جنایتکار تونلی به طول ۶۰۰ متر کنده است تا یک میلیارد ریال برازیلی (۳۱۸ میلیون دالر امریکایی) را از آن به سرقت ببرد. اندکی پیش از این که این تونل به بانک برسد، پولیس آن را کشف کرد و این طرح باند جنایی خنثی شد.

جرم و جنایت

از خانه کرایی

ورودی این تونل گوشه‌ای از یک خانه کرایی است. ۱۶ عضو این باند جنایی پول جمع‌آوری کرده و هزینه کندن این تونل را پرداخته اند که به ۱،۲۷ میلیون دالر می‌رسد.

جرم و جنایت

دو متر عمیق‌تر از سطح زمین

با یک زینه دو متره می‌توان از این خانه به داخل تونل پایین شد. خود تونل حدود یک و نیم متر ارتفاع دارد. این تونل با میله‌های آهنی و چوبی استحکام بندی شده و همچنین سیم‌کشی شده است تا چراغ‌های برقی آن روشن شود.

جرم و جنایت

کاملاَ مجهز

این خانه کرایی مملو از غذا، آب، لباس‌های ویژه و ابزار حفاری تونل است. این باند جنایتکار چهار ماه را برای کندن این تونل صرف کرده است.

جرم و جنایت

تلاش ناکام

پولیس اعضای این باند سارقان را بازداشت کرده است. محکمه دستور داده است که این افراد پیش از برگزاری محاکمه شان باید در توقیف نگهداشته شوند.

پولیس برازیل بزرگ‌ترین تلاش به سرقت یک بانک در سائو پائولو را کشف و خنثی کرد. یک باند ۱۶ نفری تونلی به طول ۶۰۰ متر ایجاد کرده بودند تا یک بانک را به سرقت ببرند. این تونل حتی با چراغ‌ها مجهز بوده است.

بیشتر در میدیا سنتر