تصویر: طوفان در شمال آلمان تلفات و ویرانی به جا گذاشت

فاجعه

طوفان مرگبار

طوفان «کساویر» که به سرعت ۱۱۵ کیلومتر در ساعت رسیده بود، جان دست کم هفت تن را گرفت. پنج تن از آن‌ها در داخل موترهای شان جان دادند. چنانچه این تصویر نشان می‌دهد، در شهر هامبورگ یک زن زمانی جان داد که درخت روی موترش افتاد.

فاجعه

سقوط جرثقیل

این طوفان شدید باعث شد که یک جرثقیل بزرگ و سنگین در شهر بندری «ویلهلمس‌هافن» روی رودخانه «یاده» بیافتد.

فاجعه

«قوی‌ترین طوفان»

برخی شاهدان عینی در پایتخت آلمان گفتند که این قوی‌ترین طوفانی بود که آن‌ها در سال‌های اخیر تجربه کرده اند. این طوفان در مسیر خود بسیاری درخت‌ها را از ریشه کند، به شمول این درخت که در پیش روی ورودی یک ایستگاه قطار افتاده است. ‌

فاجعه

افتادن درخت‌ها

افتادن درخت‌ها بر روی جاده‌ها و خطوط قطار نیز باعث شد که بسیاری قطارها و بس‌ها متوقف شوند.

فاجعه

مختل شدن ترانسپورت قطارها

در برلین، پایتخت آلمان، صدها نفر در ایستگاه قطار گیر ماندند. شرکت قطار آلمان (دویچه بان) چندین خط قطار به ایالت‌های طوفان زده را متوقف کرد. حتی میدان‌های هوایی بریمن و هانوور برخی پروازهای بین‌المللی را لغو کردند.

فاجعه

ادامه اختلال در ترافیک

برخی خطوط قطار و جاده‌ها صبح روز جمعه نیز برای ترافیک مسدود بود، چون کار پاکسازی هنوز جریان دارد.

فاجعه

ازدحام در ایستگاه قطار

خصوصاَ در برلین در ساعات رخصتی بعد از ظهر پنج شنبه زمانی که حرکت بسیاری قطارها متوقف شد، ازدحام در ایستگاه قطار به حدی زیاد شد که مسافران به مشکل در آن جا می‌شدند.

فاجعه

سپری کردن شب در ایستگاه قطار

بسیاری مسافرینی که نتوانستند شب جمعه به مقصد برسند و در برلین گیر مانده بودند، شب را در ایستگاه مرکزی قطار سپری کردند.

فاجعه

غذای گرم امدادی

در ایستگاه مرکزی قطار در شهر هانوور، جایی که صدها مسافر گیر مانده بودند، سازمان‌های امدادی و رضاکاران به مردم غذا و نوشیدنی گرم توزیع کردند.

فاجعه

آب‌خیزی

بخش‌های زیادی از این میدان در «فیش مارکت» هامبورگ زیر آب شده بود.

فاجعه

تقاضای کمک

خدمات عاجل بیش از ۱۰۰۰ تیلفون دریافت کرد. به مردم قبلاَ هشدار داده شده بود که در خانه‌های شان باقی بمانند و از بیرون رفتن خودداری کنند.

طوفان شدید در شمال آلمان روز پنج شنبه جان هفت نفر را گرفت و هزاران تن دیگر به دلیل توقف خطوط قطار مجبور شدند ساعت‌ها منتظر بمانند.این طوفان درجه ۳ در سه ایالت درخت‌ها را ریشه کن کرد و سقف ساختمان‌ها را فروریختاند.