«جنگل بروکسل»؛ وضعیت مهاجران در مرکز اتحادیه اروپا

ویدیو را ببینید 02:19
پخش زنده
02:19 دقیقه
بروکسل مرکز اتحادیه اروپاست و از اینجا راجع به برنامه‌های مهاجرت این اتحادیه تصمیم گرفته می‌شود. اما وضعیت پناهجویان در این شهر چگونه است؟ کمپ جنگل در کاله فرانسه مظهر شکست سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا بود. اما در بروکسل نیز چنین مکانی به اصطلاح «جنگل» وجود دارد. در پارک ماکسیمیلیان هزاران پناهجو از کشورهای افریقایی بدون امکانات زندگی می کنند و شب‌ها در هوای آزاد می‌خوابند.