دختران آزاد شده چیبوک تحصیل خود را شروع می کنند

فایل صوتی را بشنوید 04:26
پخش زنده
04:26 دقیقه
زانا مصطفی از مایدوگوری نایجریا امرو دوشنبه جایزه نانسن آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد را دریافت می کند. این جایزه همراه با ۱۵۰ هزار یورو پول به این معلم و وکیل مدافع ۵۷ ساله از جمله به خاطر میانجیگری اش برای آزاد سازی ۱۰۳ دختر جوان اهدا می شود.در نتیجه میانجیگری این معلم، دختران چیبوک که توسط گروه تروریستی بوکو حرام ربوده شده بودند، پس از چند سال به نزد خانواده های خود بازگشته اند.