در بیش از چهار هزار جریب زمین در شمال افغانستان باغ های معیاری ساخته می شود

پخش زنده
03:37 دقیقه
برنامه باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان در کمپاین خزانی خود بیشتر ازچهارهزارجریب زمین را باغ های معیاری می سازد. قرار است این باغ های معیاری در ولایت های بلخ، سمنگان، سرپل، جوزجان و فاریاب ساخته شود.

ما را دنبال کنید