زمرد افغانستان غیرقانونی استخراج و قاچاق می‌شود

ویدیو را ببینید 06:36
پخش زنده
06:36 دقیقه
افغانستان یک کشور غنی از مواد خام و خصوصاَ سنگ‌های قیمتی مانند زمرد است. ارزش معادن این کشور از یک هزار تا سه هزار میلیارد دالر امریکایی تخمین زده می‌شود. این منابع غنی در اصل باید منبعی برای رفاه و پیشرفت کشور باشد که فعلاَ چنین نیست. گروه‌های شورشی گاهی به صورت مستقیم و گاهی به صورت غیرمستقیم در جریان قاچاق از این منابع سود می‌برند.